Wtorek, 25 września 2018. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Burmistrz złożył wniosek na 12 milionów złotych

Autor zdjęcia: Andrzej Łach

Podziel się:

Radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku o refundacji kosztów poniesionych w latach 2007-15 na inwestycje związane z wykorzystaniem walorów naturalnych i kulturowych, zarówno dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak również jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną , instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych. Nabór ogłaszany jest wyłącznie dla projektów, których rzeczywiste zakończenie finansowe nastąpiło do 30 września 2015 r. Umieszczenie projektu na liście rezerwowej, nie oznacza zagwarantowania dofinansowania.

Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz wniósł na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku pod obrady projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Pułtusk projektu w naborze do listy rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Gminy Pułtusku oraz Kościołami i związkami wyznaniowymi z terenu Gminy Pułtusk. Partnerami jak wynika z uchwały Rady Miejskiej są również: Publiczna Biblioteka im Joachima Lelewela w Pułtusku, Muzeum Regionalne i Parafia św. Jana Pawła II w Pułtusku.

O co chodzi? Chodzi o możliwość refundacji kosztów poniesionych w latach 2007-15 na inwestycje związane z wykorzystaniem walorów naturalnych i kulturowych, zarówno dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak również jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną , instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych.

Wniosek opiewa na 12 milionów złotych, w tym jest między innymi hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Jak widać są to w większości inwestycje zrealizowane przez byłego Burmistrza Wojciecha Dębskiego a obecnie wymienianego jako przyszłego Wicewojewodę Mazowieckiego.

Komunikat o otwarciu naboru został opublikowany 20 października 2015 roku na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego. W działaniu 6.1 kultura wymienia się tam jako przykładowe projekty min.:

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego:
- rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym: obiektów sakralnych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych, obiektów poprzemysłowych,
- konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie,
- tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego.

Rozwój infrastruktury kulturalnej:

- budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej,
- rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynków na cele kulturalne, w tym obiektów poprzemysłowych,
- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Nabór został przeprowadzony w okresie od 21 do 28 października 2015 r. - sesja w Pułtusku zaś była 29 października.
Warto w związku z tym postawić pytanie Burmistrzowi, dlaczego nie zwołał sesji przed 28 października 2015r.?
Czytam również, że nabór ogłaszany jest wyłącznie dla projektów, których rzeczywiste zakończenie finansowe nastąpiło do 30 września 2015 r. Posiadanie pełnej dokumentacji projektu jest warunkiem umieszczenia na liście rezerwowej.

Podkreśla się, iż ze względu na końcowy okres realizacji RPO WM 2007-2013, beneficjent, po umieszczeniu projektu na liście rezerwowej IWIPK RPO WM 2007 -2013, musi być przygotowany na konieczność szybkiego złożenia projektu wniosku o dofinansowanie do zaopiniowania przez MJWPU.
Umieszczenie projektu na liście rezerwowej, nie oznacza zagwarantowania dofinansowania.

al

Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. 

Swoją stronę założysz TUTAJ ".

Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie Pomogę: Andrzej Łach

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB