Wtorek, 25 września 2018. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Zmiany w nadzorze nad solarami

Podziel się:

Wprowadzono zmiany dotyczące przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pt: „Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca

Wprowadzono zmiany dotyczące przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pt: „Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca – wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk.
Mamy min. (czytamy w ogłoszeniu powinno być) teraz zapis: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Natomiast do 11 września 2015 roku było:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jest to już kolejna zmiana, wcześniej np. ogłoszenie opublikowane 4 września 2015 roku, zmieniono już 7 września. Czytamy w zawiadomieniu: „Gmina Pułtusk informuje, że w pkt II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 4 SIWZ wyrażenie - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych rodzajowo robót budowlanych - zastępuje się wyrażeniem - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych rodzajowo usług.”
al

Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. 

Swoją stronę założysz TUTAJ ".

Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie Pomogę: Andrzej Łach

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB