Taryfy na wodę i ścieki zatwierdzone

Przedsiębiorstwo czekają wydatki milionowe – mówi Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Najprawdopodobniej w perspektywie lat, czeka nas drastyczna podwyżka wody i ścieków. Na 2016 rok inwestycje planowane są w kwocie 330 tysięcy złotych, a w 2015 – 480 tysięcy złotych, a 2014 – 200 tysięcy złotych.

Dyskusja długa na sesji Rady Miejskiej odbyła się w kwestii opłat za wodę i ścieki, ale w tym wypadku kompetencje rady są ograniczone i nie ma ona praktycznie żadnego wpływu na ustalenie ceny wody i ścieków. Radni mogą zatwierdzić lub nie zatwierdzić taryfy zaproponowane przez przedsiębiorstwo. Mogą za to zadawać sporo pytań. Tak też się stało.
Burmistrz też sam sprowokował dłuższą dyskusję, mówiąc, że środki z podwyżki pójdą na remonty, będzie to większa kwota. I zaczęły się pytania i dyskusje. Padły pytania do Burmistrza, o jaką kwotę zamierza PWiK przeznaczyć na remonty wodno-kanalizacyjne? Burmistrz na to, że konkretnie takiej kwoty nie zna. Okazało się, że będzie to kwota większa o około 3 tysiące złotych (o 2%). Czyli podsumowuje mówi radny Ireneusz Purgacz więcej o 3 tysiące. Na 2016 rok inwestycje planowane są w kwocie 330 tysięcy złotych, a w 2015 – 480 tysięcy złotych, a 2014 – 200 tysięcy złotych.
Z wypowiedzi prezesa PWiK wynika, że spółka samorządowa płaci miastu czynsz dzierżawny w wysokości 2,5% od wartości majątku wybudowanego z środków unijnych (około 450 tysięcy złotych rocznie do budżetu gminy). Aby ceny nie wzrosły radykalnie, gmina obniżyła spółce PWiK podatek od sieci do 0,01%. Natomiast podatek od gruntów i nieruchomości spółka płaci normalnie.

Opłata za 1m3 dostarczonej wody będzie wynosić – 2,93 złote (wzrost o 8 groszy), za rozliczenie podlicznika – 2,64 złote, za 1m3 ścieków – 5,16 złotych (więcej o 16 groszy).
W planie na 2016 rok amortyzacja za zaopatrzenie wody po stronie przychodów 234 369,84 złote, a w przypadku ścieków – 449 184,79 złotych.
Amortyzacja jest to zmniejszenie się w czasie majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się. Stanowi ona element kosztów i podstawowy element nadwyżki finansowej. Może być traktowana jako źródło finansowania aktywów. Amortyzacja pozostaje w spółce, w tym wypadku w PWiKu.

Przedsiębiorstwo czekają wydatki milionowe – mówi Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Podsumowania dyskusji nie są optymistyczne. Najprawdopodobniej w perspektywie lat, czeka nas drastyczna podwyżka wody i ścieków.

Może warto więc nawiązując do poniedziałkowego spotkania w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtuska do 2020 roku – pomyśleć poważnie, czy są możliwe do pozyskania przez PWiK i Ratusz środki zewnętrzne na modernizacje sieci. Może warto zwolnić – spółkę samorządową z czynszu dzierżawnego, w latach kiedy taka modernizacja będzie się dokonywała.

kurier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *