Jan Długosz – Polak i Europejczyk

Kwintesencją działań podejmowanych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego będzie prezentacja inicjatyw w ramach współpracy i wymiany dobrych praktyk.

Inauguracja Powiatowego Projektu Edukacyjnego „Jan Długosz – Polak i Europejczyk” odbyła się 8 grudnia 2015 r. roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się uroczysta inauguracja Powiatowego Projektu Edukacyjnego pod hasłem, „Jan Długosz – Polak i Europejczyk”, promującego twórczość dziejopisarską kronikarza.

Celem głównym projektu jest podkreślenie znaczenia prac Długosza dla polskiej kultury oraz upamiętnienie sześćsetnej rocznicy urodzin kronikarza. Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia są nauczyciele poloniści i historycy, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz pracownicy naukowi Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Honorowy patronat nad projektem objął Starosta Pułtuski, pan Jan Zalewski. Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor Szkoły Dorota Budziszewska. Przywitała przybyłych gości (przedstawicieli pracowników naukowych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, dyrektorów szkół oraz instytucji miejskich i powiatowych, przedstawicieli Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych, nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego). Podziękowała dyrektorom szkół, koordynatorom szkolnych projektów oraz wszystkim nauczycielom polonistom i historykom szkół powiatu pułtuskiego za zaangażowanie w ważne dla edukacji uczniów przedsięwzięcie. Pani Dyrektor przedstawiła gościom powiatowych koordynatorów Projektu Edukacyjnego „Jan Długosz – Polak i Europejczyk” – panią Mariannę Jabłońską, panią Leontynę Foltyn i panią Martę Wójtowicz-Gajkowską.

Do realizacji projektu włączyły się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy, Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, Publiczne Gimnazjum w Dzierżeninie, Publiczne Gimnazjum w Świerczach, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa.

Pani Leontyna Foltyn przedstawiła harmonogram i zakres działań, które zostały zaplanowane do realizacji w ramach powiatowego projektu edukacyjnego. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyła: zajęcia warsztatowe w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; zajęcia warsztatowe nt.: „Jan Długosz o znakach na niebie przed bitwą pod Grunwaldem, czyli dlaczego bez średniowiecza nie byłoby fantasy”, prowadzone będą przez dr Agnieszkę Kruszyńską, pracownika naukowego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; zajęcia warsztatowe nt.: „Analiza tekstów źródłowych – „Roczników …” Jana Długosza, skierowane do uczniów i nauczycieli, pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; konkurs plastyczny „Historia rysowana i malowana” – inspirowany twórczością dziejopisarską J. Długosza i literacką H. Sienkiewicza; konkurs polonistyczny „Czytaj Długosza”; konkurs historyczny poświęcony ojcu polskiej historiografii i heraldyki –„ Życie i twórczość Jana Długosza”. Kwintesencją działań podejmowanych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego będzie prezentacja inicjatyw w ramach współpracy i wymiany dobrych praktyk.

Uroczystość inaugurującą projekt uświetniły dwa wykłady pracowników naukowych Akademii Humanistycznej. Dr Agnieszka Kruszyńska w bardzo interesującej wypowiedzi nt.: Pisanie w służbie prawdy i pamięci mówiła o ciągłości pamięci, niezwykle ważnej dla każdego narodu. Przywołała myślicieli średniowiecznych, dzięki którym zachowała się pamięć o Długoszu.

Pan Krzysztof Łukawski wygłosił prelekcję na temat: Jan Długosz – klucz do postaci i dzieła. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zaprezentowali najważniejsze wydarzenia historyczne, uwiecznione w Rocznikach Jana Długosza. Chór męski (reprezentanci klas pierwszych i drugich) wykonał najstarszą pieśń religijną „Bogurodzicę”, która towarzyszyła polskiemu rycerstwu pod Grunwaldem.

Serdeczne podziękowania kierujemy do koleżanek Doroty Sobocińskiej i Danuty Filipiak za współorganizację bardzo ważnej dla społeczności uczniowskiej uroczystości .
Dziękujemy również sponsorom: właścicielom hurtowni w Pułtusku Kokos i Damian, Państwu Wąsiewskim, Pani Iwonie Suchta. Realizując przedsięwzięcie współpracowaliśmy również z Biblioteka Pedagogiczną w Pułtusku oraz Miejskim Samorządowym Centrum Kultury i Sztuki.

kurier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *