Czy chrząszcz zablokuje modernizację drogi

Sesja Rady Gminy w Winnicy, która odbyła się we wtorek, 26 marca 2013 roku, była niezwykle spokojna i merytoryczna. Bardzo duża zasługa w tym, Przewodniczącego Rady Gminy Wiktora Nałęcza, który nie pozwolił na „ zbędne politykierstwo”.

Otrzymał za swoją postawę brawa od sołtysów i podziękowanie. Atmosfera Wielkiego Tygodnia udzieliła się również Winnicy. Pani Violetta Kozłowska, reprezentująca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – oddziału Pułtusk, informowała na Sesji, że będą kontrole u rolników, dotycząca nasion genetycznie modyfikowanych – GMO. Pan Stanisław Guzel, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apelował, o składanie wniosków obszarowych. Na dziś na 4800 uprawnionych, złożyło wnioski tylko 250 osób. Prosił o składanie już teraz wniosków. Jak ktoś popełni błąd, to będzie można jeszcze bez naliczenia punktów karnych skorygować. Mówi o możliwościach skorzystania z dotacji, w Agencji Rolnej do materiału siewnego. Wójt Gminy Aleksander Piątkowski, w informacji przedstawianej na Sesji mówił, że trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadań dotyczących budowy drogi Brodowo Bąboły – Białe Błoto. Rozpoczęto procedurę uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew zlokalizowanych w pasach drogowych. Osoby z Komisji, która była z kontrolą (RDOŚ), najprawdopodobniej nie wyda zgody na wycinkę, ponieważ drzewa są zasiedlane siedliskiem owada znajdującego się prawną, ścisłą ochroną – Pachnicy dębowej (duży chrząszcz z rodziny żółkowatych). Więc nie wykluczone, jak mówi Wójt, że będzie trzeba ścinać drzewa i pakować w specjalne worki, aby można było owada przenieść gdzie indziej.
Wójt mówił, min., że Biogazownia sp. z o.o. nie uzupełniła dokumentacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Informował, że wpłynął wniosek Zakładu Mleczarskiego sp. z o.o. w sprawie wykupu nieruchomości na terenie oczyszczalni. Zapewnił, że kończone są prace projektowe budynku socjalnego w Zbroszkach. Zakończenie prac zaplanowano, na połowę kwietnia 2013r.
Do gminy wpłynęły wnioski mieszkańców wsi Błędostowo, Gatki, Powielin, Górki Powielińskie, Smogorzewa Pańskiego i Smogorzewa Włościańskiego dotyczące zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Winnica. Wójt powiedział w skrócie, że przychyla się do propozycji mieszkańców, ale jak wpłynie wniosek, to będzie musiał działać zgodnie z procedurami administracyjnymi.
Rada Gminy przyjęła ponadto stanowisko w sprawie farmy turbin wiatrowych. Przewodniczący Rady, Wiktor Nałęcz przedstawił argumenty min. Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Zdrowia Publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie norm ochronnych, gwarantujących poszanowanie zdrowia ludzi mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych. Zaproponował stanowisko w tej sprawie Radzie. W stanowisku Rady Gminy czytamy, że Rada Gminy nie jest przeciwna budowie farm wiatrowych, jednak lokalizacja farm i pojedynczych wiatraków powinna być zachowana w minimalnej odległości 3 km od budynków mieszkalnych, ze względu na niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Mariusz Kowalewski pytał min. Wójta, czy myślał Pan nad wręczeniem nauczycielom odznaczeń, za wkład i wybitne zaangażowanie. W podobnym tonie wypowiadała się Radna Henryka Jałomużna, która mówiła, że można występować o odznaczenia, pytała czy będzie kontynuowana dobra tradycja statuetek. Wójt, w skrócie, że pomyśli, nad tym i są potrzebne na to pieniądze. Wie, że nasi uczniowie osiągają sukcesy krajowe.
Zapytałem, Wójta, czy są w gminie stypendia Wójta dla sportowców, którzy mają osiągnięcia oraz czy Wójt ma w planach wprowadzenie Karty 3 plus, podobnie jak to jest w innych miastach.
Wójt Aleksander Piątkowski odpowiadając powiedział, że dla sportowców są nagrody na koniec roku. Zagadnienie Karty 3 plus musi zgłębić, zapoznać się, dopiero wtedy to rozważy.
Mieszkańcy pytali o drogę powiatową Smogorzewo – Kamionna i Winnica – Pokrzywnica oraz most w Smogorzewie, które są w fatalnym stanie. Wójt obiecał w tej sprawie interwencję. Dodał, że mają problem jeszcze z drogą wojewódzką.
Gmina planuje również kontrolę wspólnie z nadzorem budowlanym szamb i przyłączy. Nie wykluczone, że będzie abolicja dla tych, którzy na „dziko” podłączyli się do kanalizacji. Jeden z mieszkańców pytał Wójta, czy Ks. Proboszcz (użył słowa Pan) ma zaległości w płaceniu za wodę i ścieki? Rada ponadto przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Gmina będzie realizowała program „Nasza aktywność do sukcesu” o wartości 151 626 złotych, z wkładem własnym w wysokości 15 920 złotych (program Kapitał Ludzki). Sesja w Winnicy w bardzo przyjaznej atmosferze. Tak trzymać.

kurier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *