Poniedziałek, 22 października 2018. Imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa

97 tysięcy złotych odszkodowania dla Zbigniewa Szczepanika

2013-06-17 09:18:16 (ost. akt: 2013-06-26 11:18:48)

Podziel się:

Sesja Rady Gminy Obryte, która odbyła się w piątek, 14 czerwca przyniosła nowe, ciekawe informacje z gminy. Na Sesję zaproszony był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który niestety nie przybył.

O zaproszenie dopominali się Radni i Sołtysi, którzy mają bardzo dużo zastrzeżeń do stanu dróg powiatowych w gminie. Mieli je również i na tej sesji. Niestety nie mogli ich zadać Panu Dyrektorowi, ale Wójt Jan Mroczkowski zobowiązał się wszystko zanotować i przekazać Panu Dyrektorowi Julianowi Kutnerowi do starostwa. Nie wiem, czy Wójt zdążył wszystko zanotować, bo tak dużo było wniosków o naprawę dróg powiatowych w gminie Obryte. Wójt mówił, że współpraca z Zarządem układa się źle. Po dwa miesiące czeka na odpowiedź na pisma. Mówi, że mieszkańców nie interesuje jaka to droga czy powiatowa czy gminna. Ze wszystkim i tak przyjdzie do Wójta, a Wójt nie zamierza zbierać cięgów za czyjeś zaniechania.
Najważniejszym punktem były kwestie z udzieleniem absolutorium. Wójt Jan Mroczkowski uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 rok zdecydowaną większością głosów. Przeciw głosowało dwóch radnych: Tadeusz Skoczylas i Jacek Wiśniewski. Wstrzymał się od głosu radny Bogdan Łach.
W swoim wystąpieniu Wójt mówił, że obejmował gminę z dużym długiem – prawie 5,2 milionów złotych. Spłacać kredyty i inwestować nie jest łatwo. Odrestaurowano około 4,5 km rowów melioracyjnych ,z funduszy pozyskiwanych z środkach unijnych w wysokości 3 milionów złotych. Zaznaczał, że całego ciężaru za 15 lat nie da rady nadrobić w 2-3 lata. Nawiązał do trudnej, przeprowadzonej reformy oświatowej w gminie, która zdaniem Wójta przyniosła korzyści finansowe, dla dobra gminy.
W trakcie dyskusji radny Tadeusz Skoczylas pytał Wójta o przepusty w Parcelach Sokołowie. Na polach woda, w rowach woda. Wójt na to, że w gminie jest 50 przepustów, przejeżdżał tamtędy, niedrożności nie ma, nikt ni zgłaszał. Radny Bogdan Łach, pytał czy gmina dostała w 2012 roku zwrot około 900 tysięcy zwrotu za hydrofornię w Cyganach. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale radny tak jakby sugerował, że ten dług – 5,2 milionów złotych faktycznie był mniejszy o te właśnie pieniądze.
Najbardziej bulwersujące dla radnych opozycji było zawarcie ugody z byłym sekretarzem gminy, obecnym członkiem zarządu powiatowego Zbigniewem Szczepanikiem w związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem go z pracy (z art. 52 kodeksu pracy). Okazało się, że Sąd przyznał rację Panu Zbigniewowi. Wójt nie widzi możliwości współpracy z Panem Zbigniewem Szczepanikiem. Efektem wyroku jest odszkodowanie dla obecnego członka zarządu powiatu pułtuskiego w wysokości 97 tysięcy złotych. Ta kwota i sytuacja bardzo bulwersowała radnego Jacka Wiśniewskiego. Radny pytał czy tej kwoty można było uniknąć. Pan postawi się w pozycji mieszkańca, to dużo pieniędzy. Kontynuuje mówiąc, że to Wójt rozpoczął Wojnę z Panem Szczepanikiem i w ciąga cała gminę.
Wójt odpowiedział, że zgodził się na taką kwotę, bo tyle Pan Zbigniew Szczepanik by i tak dostał, w tym jest i jubileuszowa nagroda w związku z 40-leciem pracy. Wójt twierdził, że zaoszczędził jeszcze 15 tysięcy na podatkach, które by musiał odprowadzić. Sekretarz wówczas zarabiał 7 462 złote, stąd tak wysoka kwota.
Obecny sekretarz Pan Mirosław Barszcz uzyskał dochód w 2012 ze stosunku pracy – 87 825 złotych, a Wójt – wynagrodzenie ze stosunku pracy – 124 098 złotych brutto, a 2011 – 105 445 złotych brutto według BIP.
Przewodniczący Rady Krzysztof Oleksa kończąc dyskusję na ten temat powiedział, że błąd Wójta polega na tym, że od razu nie wypłacił należnych kwot. Orzeczenia Sądu trzeba uszanować.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu przez Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok. RIO stwierdziło, że gmina zrealizowała dochody w kwocie 14 008 119 złotych, wydatki w kwocie 14 023 215 złotych. Budżet zamkną się deficytem w wysokości 15 096 złotych, na planowany 687 698 złotych. Dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości 700 000 złotych. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wyniósł 4 490 000 złotych, co stanowi 31,73% wykonanych dochodów ogółem.
Wójt uważa, że zadłużenie nadal jest duże, chociaż powoli spada.
Andrzej Łach