Wtorek, 25 września 2018. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Radni w Gzach mówią, Nie dyktatowi firm śmieciowych

2013-06-11 08:56:30 (ost. akt: 2013-06-11 08:57:47)

Podziel się:

Rada Gminy Gzy jednomyślnie udzieliła na czwartkowej (6 czerwca) Sesji absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok Pani Wójt Barbarze Polańskiej. Dyskusji przy udzielaniu absolutorium nie było żadnej.

Była za to wcześniej i później. Przed rozpoczęciem Sesji Pani Wójt poprosiła o zabranie głosu i dyskusję na temat śmieci. Otóż okazało się, że do przetargu przystąpiły dwie firmy: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które zaoferowało stawkę około 36 tysięcy złotych miesięcznie za odbiór odpadów i firma Błysk – zaoferowała 27 900 złotych. Natomiast z wyliczeń Gminy wynika, że z zebranych miesięcznie od mieszkańców pieniędzy będzie około 20 760 złotych. W gminie Gzy przyjęto stawki 30 złotych od gospodarstwa za odpady niesegregowane i 20 złotych za segregowane. Pani Wójt poprosiła Radnych o opinię w tej sprawie, co ma dalej z tym robić. Wszyscy Radni byli przeciwni podwyższaniu cen od mieszkańców. Argumentowali w skrócie, że nie chcą się poddać dyktatowi cen przez firmy zajmujące się odbieraniem śmieci. Mówili, że ludzie nie będą składać więcej żadnych deklaracji. Jest to forma sprzeciwu obywateli. Wszyscy Radni skłaniali się w kierunku unieważnienia przetargu, jak to robią inne gminy. Być może sprawą gospodarki odpadami powinien zająć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego głównym celem jest zwalczanie zmów (podziału rynku, zakazane jest również uzgodnienie ceny z organizatorem) pomiędzy przedsiębiorstwami. Za takie praktyki grozi kara w wysokości 10% przychodów firmy. Bardzo aktywnie przeciw podwyżce cenowej wypowiadał się min: Wiceprzewodniczący Rady Jacek Grochowski, Radny Witold Czapliński, Radny Zdzisław Kaczorowski, Radna Jadwiga Koc oraz obecni na sali sołtysi
Ostatecznie Pani Wójt podjęła decyzję o wycofaniu nowych projektów uchwał dotyczących śmieci z wczorajszej Sesji.
Wróćmy do absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Gmina zrealizowała dochody w 99,04% w kwocie 10 454 651 złotych. Wydatki zrealizowano na poziomie 96,18% planu, w kwocie 9 971 314 złotych. Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły 3 852 662 złote, co stanowi 36,85%.
RIO wytknęła gminie niepełną realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, gdyż na osiągnięte opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 45 883 złotych, wydatkowano tylko 38 539 złotych. W związku z tym Radna Zofia Frąckiewicz pytała min., czy środki te przechodzą na następny rok? Okazało się, że nie.
Po głosowaniach, Wiceprzewodniczący Rady pogratulował Pani Wójt. Zaznaczył podsumowując wykonanie budżetu, mówił: Pani Wójt mało, więcej by się chciało, ale dobre, że to się chociaż udało. Ma nadzieję, że szereg niepopularnych działań przyniesie efekty. Przewodniczący Rady Leon Pytel, również gratulował, ale mówił, że to kolejny chudy rok. I przez najbliższe dwa lata lepiej nie będzie. W miarę energii i determinacji trochę udało się wszystko pchnąć do przodu. Ma nadzieję, że w następnych latach będzie więcej zabiegów o środki unijne.
Bardzo gorąca dyskusja Radnych odbyła się nad mostkami, brakiem w zasadzie rowów melioracyjnych oraz budowanym rondem w Przewodowie, o co pytał Radny Zdzisław Kaczorowski. Do wymiany opinii na temat przepustów na mostkach i jak budować mostki doszło pomiędzy W-ce Wójtem, Wiesławem Ochtabińskim - inżynierem melioracji a Radnym Mieczysławem Sadowskim. Radny mówił, że przebudowę trzeba robić według zasad melioracyjnych (czyli od ujścia) a nie według widzimisie. Dyskusja bardzo merytoryczna, ukierunkowano troską o dobre wykonanie, tak aby nie zmarnować pieniędzy.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB