Poniedziałek, 21 maja 2018. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Czy komornik przejmie majątek powiatu i udziały w spółce?

2013-05-30 11:13:08 (ost. akt: 2013-05-30 11:18:23)

Podziel się:

Na ostatniej Sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, w wolnych wnioskach zadałem Panu Staroście Edwardowi Wroniewskiemu trzy pytania. Pierwsze dotyczyło podania kwoty zadłużenia całościowego wobec firm medycznych i firm typu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe.

W drugim pytaniu zwróciłem uwagę, że na ostatniej Społecznej Radzie SP ZOZ, Pani Dyrektor ds. finansowych mówiła, ze nadal zadłużenie zwiększa się 500-600 tysięcy miesięcznie. To oznacza, że nowy podmiot prawa handlowego, może mieć od momentu rozpoczęcia działalności – 1 lipca 2013 roku zadłużenie na koniec roku co najmniej 3 miliony złotych. Do nowej Spółki ma zostać wprowadzony majątek w postaci sprzętu o wartości około 8 milionów złotych. Powiat ma mieć 100% udziałów w spółce. Wobec powyższego zapytałem: czy jest możliwość, że wierzyciele – patrz komornik zajmie udziały w nowej spółce? Trzecie moje pytanie wiąże się z przejęciem całego zadłużenia przez powiat. Zobowiązania SP ZOZ na dzień 31 marca 2013 roku wynoszą wraz z odsetkami 17 719 566 złotych. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 roku powiatu pułtuskiego wyniósł 13 580 000 złotych. Dochody powiatu w 2012 roku wyniosły 57 433 533 złote. Nadwyżka zamknęła się w kwocie 2 144 099 złotych. Zaniepokoiła mnie bardzo informacja, że firmy maja nakazy egzekucyjne i nie są zainteresowane ugodą z dłużnikiem. Wiedzą doskonale, że będą w stanie z majątku powiatu ściągnąć każdą złotówkę. Do tego dochodzi informacja, że Szpital nadal się nie bilansuje. Szansa na pomoc ministra na razie jest pobożnym życzeniem, które niewiadomo czy zostanie spełnione (chodzi o dodanie do każdego 1 złotego wynegocjowanego z wierzycielem, drugiego złotego przez ministra). Wobec tego zadałem trzecie pytanie: czy wierzyciele – patrz komornik może wejść na majątek powiatu pułtuskiego, w tym konta bankowe?

Przewodniczący Rady Powiatowej powiedział, że Starosta na te pytania udzieli odpowiedzi na piśmie. Więc czekam na odpowiedź.

Postaram się Panu Staroście pomóc. Otóż art. 896 kpc mówi: do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik: zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem oraz wzywa dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie: czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny; czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

Zajęcie udziału jest dokonane i wywołuje skutek prawny od chwili doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Nastąpi ono też, gdy zbycie udziału przez dłużnika nastąpiło przed zawiadomieniem o tym np. spółki. Albowiem przejście udziału wobec spółki wywołuje skutek od momentu jej zawiadomienia - art. 187 § 1 ksh. Zajęcie nastąpi do wysokości sumy możliwych dochodów z udziałów, które one przynoszą. Zajęcie udziałów powoduje też zajęcie świadczeń związanych z udziałem, takich jak przypadająca wspólnikowi część zysku (art. 191 ksh), należne dłużnikowi sumy na skutek umorzenia udziału w całości lub części (art. 199 ksh), wypłaty wynikające z obniżenia kapitału (art. 264 ksh), części majątku należne mu na skutek likwidacji (art. 286 ksh).

Na podstawie art. 887 § 1 kpc wierzyciel może wykonywać w następstwie zajęcia udziału w spółce z o. o. wszelkie prawa i roszczenia dłużnika o charakterze majątkowym. Jeżeli samo zajęcie udziałów nie daje wierzycielowi dostatecznych podstaw do uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności, może on wystąpić o zarządzenie ich sprzedaży przez sąd. Wniosek kieruje do sądu egzekucyjnego.

Wyceny udziału dokonuje sąd rejestrowy, który określa jego cenę. Osoba, którą wskazała spółka, po dokonaniu oszacowania powinna w terminie 2 tygodni złożyć komornikowi cenę nabycia udziału. Z czynności tej komornik sporządza protokół. Odpis tego protokołu nabywca składa w spółce, celem wykazania wobec niej przejścia własności udziału (art. 187 § 1 ksh). Jeżeli spółka nie wystąpi w terminie 2 tygodni o dokonanie szacunku udziałów lub gdy po ustaleniu ceny w ciągu 2 tygodni od zawiadomienia o tym spółki osoba przez nią wskazana nie złoży komornikowi ustalonej ceny, następuje sprzedaż udziału przez komornika w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych (art. 185 § 3 ksh). Do sprzedaży udziałów w spółce z o. o. komornik stosuje przepisy o sprzedaży ruchomości (art. 908 § 2 kpc). Jeżeli udziały nie były wcześniej wycenione, komornik dokonuje ich oszacowania przy udziale biegłego. Nabywca udziału w spółce z o. o. uzyskuje tytuł własności o charakterze pierwotnym. Nie przejmuje więc żadnych obciążeń poprzedniego właściciela.
Wobec powyższego zwracam się z apelem do polityków lokalnych PSL-u o ponowne przeanalizowanie, czy powiatowi pułtuskiemu opłaca się przekształcać, w tym momencie SP ZOZ w spółkę i przejmować długi na siebie.
Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie doprowadzenie do zbilansowania budżetu, poprzez przegląd oddziałów szpitala i uczciwą odpowiedź: czy naprawdę wszystkie oddziały i lekarze zarabiają na siebie. Jak wykorzystać dla dobra ogółu najlepiej potencjał pracowników? Co dalej z niewykorzystanymi powierzchniami itd.
Chcę zachęć mieszkańców powiatu tu na łamach Kuriera, w komentarzach do merytorycznej i publicznej debaty na temat SP ZOZ. Nie przypominam sobie aby taka debata się odbyła.


Andrzej Łach

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB