Czwartek, 19 lipca 2018. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Wiele pytań radnych na Sesji w Pokrzywnicy

2013-05-18 20:34:16 (ost. akt: 2013-05-18 20:35:46)

Podziel się:

Wtorkowa, 14 maja, absolutoryjna XXVII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica był ciekawa i gorąca. Wiele szczegółowej wymiany zdań pomiędzy Radnymi Iwoną Ostaszewską, Stanisławą Taperek, Grażyną Leleń a Panią Skarbnik Haliną Gryc i Wójtem.

Radne były do Sesji dobrze przygotowane. Jak wiadomo, diabeł tkwi zawsze w szczegółach, a Radne pytały o szczegóły dotyczące faktycznego zadłużenia Gminy. Pytały o nie zapłacone faktury dotyczące 2012 roku, a które mają być zapłacone w roku bieżącym. Dotyczących nie wykorzystania około 95 tysięcy złotych Funduszu Sołeckiego, który można by wykorzystać np. na drogi gminne. Radna Stanisława Taterek, ze zdziwieniem pytała obecnych Sołtysów, dlaczego o to nie pytają, przecież to pieniądze wsi? Miały dużo zastrzeżeń do nieszczegółowości, ich zdaniem, sprawozdań. Kontrowersje Radnej Grażyny Leleń wzbudziło zapowiedź Wójta, że przetargi będą do dozwolonej kwoty przepisami, wyłącznie w oparciu o zapytanie o cenę.
Sam punkt dotyczący interpelacji trwał blisko godzinę. Zaczęło się od masy pytań Radnych min. Iwony Ostaszewskiej, Stanisławy Taperek, Grażyny Leleń, Mariana Krawczyka, Wiesława Króla, Edwarda Żelazka, Wiesława Olewniczaka, Krzysztofa Lubelskiego do Wójta, Adama Rachuby oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Juliana Kutnera. Do Dyrektora pytania miał również Wójt Gminy. Poruszano tematy równiarek. Radna Stanisława Taterek prosiła, aby kierowca który równa drogę udał się do Sołtysa, a Sołtys sprawdził, jak droga została wykonana. Bo jak dodaje Radna, wielokrotnie jest gorzej po równaniu niż przed. W podobnym tonie wypowiadała się Wiceprzewodnicząca Rady, Grażyna Leleń. Radna pytała również o fatalny stan najstarszej w Gminie figurki Najświętszej Marii Panny, co Wójt zamierza z tym zrobić – pytała. Radny Wojciech Olewniczak pytał Wójta, o drogę na której Nadzór budowlany stawia, rysuje znaki. Ludzie mówią, że podobno z wyremontowanych 150 metrów drogi, 100 metrów ma być ponownie remontowane – czy Wójt coś na ten temat wie, pyta. Radny Marian Krawczyk mówi, że już 3 lata czeka na zmianę tablic. I nic, parafrazuje, że chyba za krótko! Radny Wiesław Król pytał o remonty dróg powiatowych. Na fatalny stan dróg powiatowych zwracali uwagę również obecni na sali sołtysi. Mówią, że ciężko jeździć. Pytano również o fatalne oznakowanie wniosek. Ludzie maja kłopoty z trafieniem do miejscowości. Pytano też o czyszczenie rowów. Radna Grażyna Leleń zwracała uwagę, że koparka zawala przepusty ziemią.
Przewodniczący Rady Krzysztof Lubelski, pytał o składowanie gałęzi w rowach. Co z tymi gałęziami? Przewodniczący miał również zastrzeżenia do jakości wykonanych remontów dróg żwirowych. Radny Edward Żelazek zarzucił bezmyślne wydawanie pieniędzy na czyszczenie z krzaków rowów. Co z tego, ze dziś ktoś usunie krzak, a za dwa lata znowu jest. Nie można tego wyrwać? Pieniądze są wydawane bezsensownie podkreślał.
Julian Kutner odpowiadając na pytania, powiedział, że wie o złym stanie dróg, ale w roku jest w stanie przebudować około 6-10 km dróg. Na łatanie dziur już nie starcza pieniędzy. Najpierw starają się łatać te drogi, przy których mieszka najwięcej ludzi.
Ciekawie było również przy tym czy podnieść ceny za wodę czy nie. W trakcie dyskusji okazało się, że ustawodawca dał Radnym możliwość ustalania stawek za wodę, ale jak Radni nie zgodzą się na podwyżkę, to stawki i tak po 70 dniach wejdą w życie (art. 24 ust. 8 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747).
Cena wody dostarczana do wszystkich odbiorów z wodociągu w Łepicach, będzie wynosiła 2,21 złotych za 1 m3, a opłata abonamentowa wyniesie miesięcznie 1,65 złotych od 8 lipca 2013 do 7 lipca 2014 roku. Sołtys Włodzimierz Krysiak, pytał Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie, jak są przygotowane hydrofornie na wypadek kataklizmu. Sołtys apelował, mówił: człowiek bez wody bieżącej sobie poradzi, ale zwierzęta nie. Okazało się, że hydrofornie nie są przygotowane. Nie są zabezpieczone w agregaty prądotwórcze.
Radne Iwona Ostaszewska i Stanisława Taterek miały bardzo dużo pytań i wątpliwości, czy udzielić Wójtowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok. Izba Obrachunkowa wytknęła jednak sporo spraw, o które w dyskusji pytały radne Iwona Ostaszewska (Radna przyniosła zestawienia z poprzednich lat – kilka grubych ksiąg zeszytowych) i Stanisława Taterek. Kontrowersje Radnej Iwony Ostaszewskiej wzbudziło sprzedanie gruntu (którego wartość komunalizacyjna wynosiła 212 tysięcy złotych) za 11,5 tysiąca złotych.
Radne miały pytania dotyczące nie zapłaconych faktur min. za wodociągi – około 70 tysięcy złotych, 59 tysięcy za oświetlenie, 95 tysięcy za niezrealizowanie Funduszu Sołeckiego.
Wójt i Pani Skarbnik na bieżąco starali się wyjaśniać, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mówili, głównie że są to faktury z terminem do zapłaty w 2013r.
Fakt, faktem ale RIO wytyka Wójtowi brak zbilansowania budżetu, niepełnego wykonania wydatków na rzecz Izb Rolniczych. Wskazuje również na niepełne wykonanie dochodów i wydatków majątkowych: plan dochodów 2 369 864 złote, wykonanie 1 699 000 złotych, plan wydatków 2 075 770 złotych, wykonanie 1 184 821 złotych.
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6 463 713 złote, co stanowi 46,76% wykonanych dochodów ogółem.
Radne bulwersowało również nie poinformowanie Rady, że subwencja oświatowa na 2013 rok została wykorzystana do zbilansowania budżetu.
Ostatecznie dziesięcioro Radnych głosowało za udzieleniem Wójtowi absolutorium, a troje Radnych było przeciw.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB